Vysněný domov

vizualizace-1-np-skica-ivNakoukněte pod pokličku vašeho domova. Koukněte oknem přes záclony a závěsy dovnitř jako tichý pozorovatel… Co vidíte? Váš vysněný domov nebo k tomu vysněnému ještě něco chybí? 

Zkuste kouknout na váš domov nejen z jedné strany, ale ze všech stran. Všemi okny, všemi průchody, shora, zespodu, podívat se na všelijaká zákoutí, skuliny…

Tak co? Spokojeni? Nebo se půjdeme vrhnout na nějaké to odladění?

Komentujte