Když jste už kolikátý den zavření doma, začínáte „lézt po zdech“?

Komentujte