OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu osobních údajů i vašeho soukromí považuji za velice důležitou, proto s osobními údaji nakládám v souladu s platnou legislativou.

Data zpracovávám pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou.

Mé služby provozuji prostřednictvím webových stránek www.krasneazdravebydleni.cz a jejich subdomén. Jejich prostřednictvím získávám a následně zpracovávám Vaše osobní údaje.

Informace, které sbírám a ukládám. Ukládám osobní údaje: jméno, emailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ), pokud mi je poskytnete. Někdy mohu také shromažďovat další citlivé informace jako uživatelské jméno a heslo, pohlaví. Mohu o Vás získat informace i z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste mi už poskytli. Jakmile se zaregistrujete a přihlásíte, už pro mě nejste anonymní.

Proč tyto informace sbírám a ukládám. Informace, které shromažďuji, používám, abych mohla pro Vás přizpůsobit obsah mých stránek a tak zlepšit informace, které Vám předávám, aby pro Vás byly ještě větším přínosem.

Osobní údaje zpracovávám také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na mých stránkách, registrace na webinář, registrace k odběru novinek apod.

V takovémto případě mi registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Mohou nastat i situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebuji Váš souhlas. Tato situace může nastat v následujících případech: když si objednáte některý z mých produktů nebo služeb (zpracovávám Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy), kdy mi to nařizuje zákon nebo jiný předpis, když je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s Vámi budu komunikovat. Když získám souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (např. za účelem plnění smlouvy), budu komunikovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo messengeru.

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou mými zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů, zpracovávám po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-booků, videí, registrovali se na mnou pořádaný webinář, odběr novinek aj. zpracovávám po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, max. však 5 let.

Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail jana@krasneazdravebydleni.cz. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím na odkaz, který je součástí každého mnou zaslaného e-mailu. Tímto Vašim odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které mi ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Ochrana dat. Pro ochranu Vašich osobních údajů provádím řadu bezpečnostních opatření.
K ochraně dat používám moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje a realizuji veškerá možná aktuálně známá opatření, abych osobní údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy třetích stran.

Mějte prosím na paměti, že v případě, kdy se mnou budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Používám Secure Socket Layer (SSL) technologii k ochraně údajů Vaší platební karty. Tuto technologii dokážeme poskytnout i pro přípravu nebo distribuci Vašeho obsahu. Po ukončení platební transakce nejsou citlivá data (čísla karet apod.) nikterak ukládána na naše servery.

K Vašim osobním údajům mám přístup já, jako Správce osobních údajů. K Vašim osobním údajům mají přístup i mou vybraní zpracovatelé. Jsou to pouze takové subjekty, které mi poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracovávám v marketingovém systému Clipsan. Odkaz na jeho Zásady zpracování osobních údajů: https://clipsan.com/cs/info/privacy.

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva: kdykoliv svůj souhlas odvolat, své osobní údaje upravit i doplnit, požádat o omezené zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, přenesení svých osobních údajů, na přistup ke svým osobním údajům, v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů, „být zapomenut“, tzn. výmaz osobních údajů, pokud mi jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost. Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám.

Jak se můžete se mnou spojit. Všechny Vaše otázky týkající se tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo čehokoliv jiného týkajícího se mých webových stránek by měly být zaslány prostřednictvím emailu jana@krasneazdravebydleni.cz

Reg. č. 00072442

 

 

 

 

 

 

IČ: 29285852
spis. zn. C 71061, u KS Brno
Neplátcem DPH